FeliXart Museum
Contact information

FeliXart Museum

Kuikenstraat 6

1620 Drogenbos

België

T 0032 (0)2 377 57 22

info@FeliXart.org

Website

Het FeliXart Museum beheert een collectie van circa 1500 schilderijen en 2000 tekeningen van Felix De Boeck (1898-1995). Dat hij als prominent avant-gardist de keuze maakte om zich op de familiale boerderij in Drogenbos te vestigen en er aan landbouw te doen om in zijn levensonderhoud te voorzien, maakt van deze veelzijdige kunstenaar een unicum in de Belgische kunstgeschiedenis. De collectie omvat een honderdtal werken uit de avant-gardeperiode die nu de basis vormen van de museale werking. Het museum evolueerde op korte tijd van een monografisch museum naar een themamuseum waar gefocust wordt op het modernisme, de avant-gardekunst en de abstractie. Het werk, de woonplaats en de spirituele erfenis van de schilder-boer blijven het aanknopingspunt en de inspiratiebron van de werking.

Na een eerste schenking in 1969 van 71 werken, schonk Felix De Boeck  in 1992 637 schilderijen aan de Vlaamse Gemeenschap, die zich engageerde een museum te bouwen op de gronden die aan de gemeente Drogenbos werden geschonken. De officiële opening vond plaats in 1996, één jaar na de dood van de kunstenaar. Architect Rob Geys ontwierp het modernistische gebouw naar de geest van het vroeg geometrisch werk van De Boeck. 

In 2011 deed de Stichting Felix De Boeck een uitzonderlijke schenking aan de Provincie Vlaams-Brabant, die het beheer ervan toevertrouwde aan FeliXart. Naast een oeuvre-overzicht van 1660 tekeningen bestond deze schenking uit een uitgebreid archief bestaande uit correspondentie, kunstboeken en -tijdschriften, foto’s en audiovisueel materiaal. Het gaat om één van de grootste overzichtscollecties van een Belgische modernistische kunstenaar die in zijn geheel bewaard zijn. Het Felixart Museum beheert ook de persoonlijke collectie van Felix De Boeck die vooral in de jaren 1920 - 1930 verzameld werd. Het betreft werken van zijn collega’s uit de modernistische periode: Karel Maes, Pierre-Louis Flouquet, Prosper De Troyer, Maurice Xrhouet, Jozef Peeters en Marcel Lempereur-Haut.

 

Sergio Servellón

 

CC-BY-NC (Creative Commons 4.0)