Museum voor Schone Kunsten Gent
Contact information

Museum voor Schone Kunsten Gent

Fernand Scribedreef 1

9000 Gent

België

T 0032 (0)9 240 07 00

museum.msk@gent.be

Website

Zoals geldt voor de andere musea in Vlaanderen en België kwam de eerste generatie abstracten in België ook in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) eerder laat in beeld. Hoewel tijdens het interbellum wel degelijk eigentijdse kunst werd verworven, vond de historische avant-garde eerst in de jaren 1950-1960 verdedigers in de kring van kunstpromotoren en verzamelaars rond het Gentse museum.

De eerste aankoop van een vroeg-abstract avant-gardistisch werk – namelijk Haven. Opus 2 van Victor Servranckx uit 1926 – kwam er pas in 1962. De aankoop maakte deel uit van een uitgebreide reeks aanwinsten van voornamelijk schilderijen van naoorlogse abstracten, met onder meer werk van Amédée Cortier, Henri Michaux, Antoine Mortier, Jozef Peeters, Serge Poliakoff, Engelbert Van Anderlecht, Louis Van Lint, Dan Van Severen en Jef Verheyen. Met de feitelijke splitsing van het Museum voor Schone Kunsten en de oprichting van het Museum van Hedendaagse kunst in 1975 (MHK) werd deze collectie overgedragen aan dat laatste museum, samen met de kunstwerken die sinds de oprichting in 1957 door de Vereniging voor het MHK waren verworven. Na de renovatie van het Casinogebouw en de heropening van het MHK – herdoopt als het S.M.A.K. – in 1999 maakte het deel van deze collectie daterend van voor 1945 haar rentree in het MSK.

Parallel met deze ontwikkeling specialiseerde het MSK zich tijdens de afgelopen decennia in de beeldende kunst van de 19e en eerste helft van de 20e eeuw. In wezen werd een tweesporenbeleid gevolgd, waarbij de organisatie van opgemerkte tentoonstellingen over deze periode gepaard ging met de ontwikkeling van een collectieratio waarin monografische en thematische accenten werden gelegd. Specifiek voor het abstracte modernisme ging de aandacht zowel naar specifieke werken als naar groepsensembles van kunstenaars, waarbij ook de context van de ontwikkeling van de historische avant-garde niet uit het oog werd verloren.

Zo leidde de lange zoektocht naar een hoofdwerk van Georges Vantongerloo in 2009 tot de aankoop van Studie nr. III, een van de vroegste werken die de kunstenaar na zijn Nederlandse jaren in 1920 maakte. Een ander mooi voorbeeld is de aankoop, in 2013, van het beeld De jongleur van Oscar Jespers uit 1923. Als groepsensemble is het legaat van mevr. Servranckx-Turcksin van bijzondere betekenis. Naast de honderden eigenhandige werken (schilderijen, beelden, tekeningen, behangpapierontwerpen), maakt ook de belangrijke bibliotheek van Servranckx er deel van uit. Op die manier bewaart het MSK belangwekkend eerste-handsmateriaal van een kunstenaar, die zich vanaf de vroege jaren 1920 tot zijn dood in 1965 in de voorhoede van de modernistische scène in en buiten België bewoog. Veel aandacht gaat ook naar de voor de verspreiding van het werk van deze avant-gardisten cruciale grafiekreeksen. In dit kader werd grafisch werk van Pierre-Louis Flouquet, Floris Jespers, Jozef Peeters en Edmond Van Dooren verworven, en ook door avant-gardekunstenaars geïllustreerde boeken aangekocht. Daarnaast gaat het museum tevens actief op zoek naar contextuele duiding van de historische avant-garde, waarbij de focus ligt op de verzameling van avant-garde tijdschriften.

 

Johan De Smet

 

CC BY (Creative Commons 4.0)