Museum van Deinze en de Leiestreek
Contact information

Museum van Deinze en de Leiestreek

Brielstraat 2

9800 Deinze

België

T 0032 (0)9 381 96 70

museum@deinze.be

Website

De basis van de collectie plastische kunsten van het Museum van Deinze en de Leiestreek wordt gevormd door een schenking van de heer en mevrouw L. Matthys-Declercq uit Deinze. Dit koppel met een hart voor kunst schonk bij het overlijden van Luc Matthys een deel van hun verzameling aan de stad Deinze. Na het overlijden van mevrouw Matthys-Declercq in 2006 kwam hier nog het grootste deel van de rest van de verzameling bij. De verschillende kunstwerken van Hugo De Clercq zijn hier een voorbeeld van. 

Alle overige werken die binnen de categorie van het abstract modernisme vallen, zijn het resultaat van het aankoopbeleid van het museum. Het behoort tot de missie van het Museum van Deinze en de Leiestreek om kunstwerken te verwerven en tentoon te stellen van kunstenaars uit de Leiestreek wier werk een hoge artistieke waarde bezit en aan wie een plaats in de nationale en zelfs internationele kunstgeschiedenis wordt toegekend. Dit impliceert ook de aankoop van werken tijdens de periode dat kunstenaars nog actief zijn of hun werk nog niet de algemene erkenning heeft gekregen die het later te beurt zal vallen. Dit is de reden waarom in de jaren ’90 verschillende werken werden aangekocht van kunstenaars die onloochenbaar binnen de missie en het verzamelbeleid van het museum vallen, maar van wie vooralsnog weinig of geen significante werken tot de collectie behoorden. Veel belangrijke hiaten binnen de museumcollectie werden gedurende die periode via aankoop opgevuld. Nagasaki woman van Jan Burssens, Roze rode vlak van Jan Saverys en de werken van Raoul De Keyser die binnen het abstract modernisme vallen, zijn hier allen voorbeelden van. Het ongetitelde werk van Jan Saverys uit 1996 werd door de kunstenaar aan het museum geschonken naar aanleiding van de tentoonstelling die in 1999 werd ingericht. 

De collectie van het Museum van Deinze en de Leiestreek huisvest tenslotte ook een 25-tal kunstwerken die het bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het drieluik van Dan Van Severen is hier een voorbeeld van. 

 

An Meirhaeghe

 

CC-BY-NC (Creative Commons 4.0)